borstvergroting

borstvergroting: 10 praktische tips & nuttige informatie

Kies voor kwaliteit

De prijzen voor een borstvergrotende operatie kunnen zeer uiteenlopen. Op het internet staan uiteenlopende aanbiedingen die variëren van € 1.999, - tot over de € 5.000, -. Laat je niet (mis)leiden door de hoogte van de prijzen. Deze kunnen namelijk verband houden met vele factoren.

Een belangrijke factor is welke soort prothese wordt gebruikt. Daarnaast kunnen van invloed zijn: de (duur van de) opname en de voor- en nazorg. Zelfs de huisvesting van de kliniek kan van invloed zijn op de prijs. Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, zoals voor het consultatiegesprek. Ook kan het zijn dat je geconfronteerd wordt met extra rekeningen omdat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een andere prothese dan waarvan sprake is in de lokkende aanbieding. Ga daarom niet blind op de prijzen af, maar laat je goed informeren over de werkwijze en reputatie van de kliniek.

Je kunt een vergelijking maken via de informatie van de verschillende klinieken op het internet. Je kunt ook uw huisarts om advies vragen. De duurdere klinieken hoeven overigens niet de beste te zijn. Je kunt brochures opvragen bij de verschillende klinieken. Met uitvoerige informatie kun je uiteindelijk de kliniek kiezen bij wie je je het prettigst voelt, welke het meest tegemoet komt aan je wensen en het beschikbare budget. Beperk de informatie niet alleen tot de werkwijze, informatie over de verschillende prothesen en het verloop van de behandeling. Vraag ook informatie op over de behandelend arts. Hoe meer informatie je tot je beschikking hebt, hoe beter je een keuze kunt maken.

Alternatieven

In plaats van een operatieve borstvergroting zijn er alternatieven die bijdragen aan stevigere en vollere borsten. Direct resultaat bereik je met een goede push-up beha of push up pads. Een push-up beha geeft de borstpartij een flinke lift.

Push-up beha’s zijn er in verschillende soorten. Sommige kunnen worden gevuld met foam-pads of inlegsiliconen. Tegenwoordig is er een push-up pad met een “magic air-pump”. Met deze pads kun je het volume bepalen door er zelf lucht in te pompen door de pads in te drukken. Teveel volume kan teruggebracht worden door de pads ingedrukt te houden en de lucht op die manier weer vrij te laten.

Naast de push-up is er ook de waterbra die gevuld is met water en olie. Een ander alternatief is een natuurlijk product, genaamd BreastGro. Dit preparaat bestaat uit een kuur van capsules die werkzame stoffen bevatten van hop, soja en granen. Deze ingrediënten activeren het aanwezige klierweefsel in de borsten waardoor ze groter en voller worden. Je moet de capsules wel langere tijd consequent in te nemen. Er zijn overigens meer natuurlijke producten op de markt voor het verstevigen of vergroten van de borsten. Ten slotte kun je je borstspieren verstevigen door veel te zwemmen of speciale oefeningen te doen. Het vereist wel het nodige doorzettingsvermogen.

De cupmaat

In principe komt iedere (meerderjarige) vrouw die ontevreden is over haar cupmaat in aanmerking voor borstvergroting. Psychische problemen of een eetstoornis kunnen hierbij een uitzondering zijn. Bij jonge vrouwen is een borstvergroting met een resultaat van toename van één tot twee cupmaten over het algemeen reëel. Bij oudere vrouwen of vrouwen die een kind hebben gekregen is zelfs een toename van meerdere cupmaten mogelijk.

Uiteindelijk zal de plastisch chirurg beoordelen hoeveel ruimte er mogelijk is onder het bestaande klierweefsel en in hoeverre hij aan de gewenste cupmaat tegemoet kan komen. Ook het postuur van de patiënte zal van invloed zijn. Meestal kiest men voor borstvergroting om vollere en grotere borsten te verkrijgen. Andere redenen kunnen zijn om verslapte borsten, bijvoorbeeld na zwangerschap, vermageringsdieet, of ouderdom, weer stevigheid en een mooiere vorm te geven.

Vergeet niet dat niet alleen het volume bepalend is voor het resultaat. Naast het volume is ook de natuurlijke vorm en de natuurlijke beweeglijkheid en soepelheid (zachtheid) van de borsten van belang. Een te groot volume kan bijvoorbeeld leiden tot en onnatuurlijke vorm en beweeglijkheid. De borstvergroting kan dan al snel kunstmatig overkomen. Tijdens het intake gesprek zal zeker het door u gewenste cupmaat ter sprake komen. Men zal gebruik maken van uitwendige protheses die in de beha gedaan worden om een beter beeld van het te verwachten resultaat te verkrijgen. Realiseer je dat hoe groter de prothese is, hoe onnatuurlijker het resultaat zal zijn.

Herstelperiode

Na de operatie moet je rekening houden met een herstelperiode die enige tijd nodig heeft. Het resultaat van de operatie is al direct zichtbaar, maar nog niet definitief. Het uiteindelijke resultaat is pas echt goed zichtbaar nadat alle zwellingen zijn verdwenen, ongeveer zes weken na de operatie.

Het innestelen van de prothese zal enige dagen duren. Na de operatie kan men een gevoel van spierpijn ervaren ter hoogte van borstkas en rug. De borsten kunnen gespannen aanvoelen. Na de operatie moet je niet op eigen krachten naar huis gaan, maar onder begeleiding. Men dient de eerste vier weken na de operatie een stevige beha te dragen (ook ’s nachts). Drains worden na een of twee dagen verwijderd.

Na een week zul je voor controle moeten terugkomen. Het helen van de littekens duurt ongeveer 12 dagen. Na 12 dagen zullen dan ook alle hechtingen worden verwijderd. Aangeraden wordt het de eerste week na de operatie rust te nemen en ook de drie opvolgende weken rustig aan te doen. Aangeraden wordt de eerste week na de operatie hulp in huis te regelen.

Na zes weken kun je over het algemeen wel weer intensief sporten en (zware) inspanningen doen. Vroege complicaties kunnen voorkomen in de vorm van infecties, wondproblemen of gevoelloosheid van de tepel. Licht dan direct de kliniek in en amak een afspraak. De belangrijkste late complicatie is kapselvorming. Je herkent deze complicatie aan pijnklachten, verharding van de borst of vormafwijking. Indien je ook maar enigszins het vermoeden heeft dat je hiermee te maken hebt, moet je je direct melden bij de huisarts of de plastisch chirurg die je behandeld heeft.

De juiste prothese

Er is veel keuze in implantaten. Om een groter volume van de borsten te bereiken, bestaan er naast verschillende soorten prothesen ook verschillende technieken. Verschillende soorten prothesen zijn de silicone-, gel- en watergevulde prothesen. De prothesen kunnen daarnaast een glad of ruw (getextureerd) oppervlakte hebben.

De prothese kan een rond hoog- of laag profiel hebben, druppelvormig zijn, inflatable of vast volume bevatten. Fabrikanten van prothesen geven tegenwoordig 30 jaar garantie op alle siliconengel prothesen. Over het algemeen wordt gesteld dat siliconengel implantaten de mooiste vorm geven en het prettigst aanvoelen. De siliconengel implantaat zou daarmee de natuurlijke elementen van een borst het beste overnemen.

Een prothese kan daarbij op drie manieren ingezet worden. Via een litteken onder de borst kan de prothese geplaatst worden. Deze techniek heet “subglandulair “of “inframammair”. Het voordeel van deze techniek is dat men tijdens de operatie een goed zicht heeft en een juiste positionering van de prothese altijd mogelijk is. Het nadeel van deze techniek is dat men een klein litteken op de borst houdt, zij het op een onzichtbare plaats.

Een andere manier is de prothese te plaatsen via de oksel. De prothese wordt geplaatst onder de grote borstspier. Deze techniek heet “axillair”of “subpectoraal”. Het voordeel van deze techniek is dat men geen litteken op de borst maakt, maar op een redelijk onzichtbare plaats in de voorste okselplooi. Het nadeel is dat de prothese onder de spier zit, wat hem ongunstig maakt voor de sportliefhebber. Prothesen die een groter volume hebben dan 400 cc zijn overigens niet geschikt voor deze techniek.

Een andere techniek is de “peri-areolaire”of “dual plane” techniek, waarbij een snede wordt gemaakt in de tepel en langs deze weg een toegang wordt gemaakt voor het plaatsen van de prothese.

Iedere techniek kent voor- en nadelen. De chirurg zal de in zijn optie optimale keuze aanraden en bespreken. In principe kun je je borsten een tot twee cupmaten laten vergroten en soms nog wel meer cupmaten. Wanneer je erg mager bent, en weinig borstweefsel hebt, moet je er wel rekening mee te houden dat je de prothesen kunt voelen.

Er zijn prothesen die zacht zijn en wat hangen, als in een natuurlijke stand van de borsten. Daarnaast zijn er prothesen die wat steviger zijn en in hun vorm blijven, ook als je bijvoorbeeld ligt. Bedenk goed welke vorm het beste bij je lichaam past. De chirurg zal aangeven wat wel of niet haalbaar is. Een borstprothese kan na verloop van tijd zijn structuur verliezen, minder mooi worden of zelfs pijnklachten geven. Als je besluit een borstvergroting te doen, realiseer je dan dat je in de toekomst de prothesen dient te vervangen of te corrigeren. De levensduur van de oude prothesen was tussen de 10 en 15 jaar, maar de nieuwe generatie prothesen is tegenwoordig wel wat sterker.

Een kliniek kiezen

Er zijn verschillende klinieken die borstvergrotende operaties uitvoeren. Je kunt verschillende klinieken met elkaar vergelijken door zo veel mogelijk informatie in te winnen. Je kunt brochures bij de betreffende klinieken opvragen of uw informatie via het internet verkrijgen.

Een aantal zaken die belangrijk zijn in de keuze worden al in de verschillende tips genoemd. Informeer of de behandelend chirurg gekwalificeerd is. Informeer of de arts die het consult geeft, ook de arts is die de operatie gaat uitvoeren. Laat je adviseren bij verschillende klinieken om een goede vergelijking te kunnen maken. Informeer uitgebreid naar de verschillende soorten prothesen en de verschillende operatietechnieken. Vraag naar de werkwijze, de behandeling (wordt het een dagbehandeling, word je plaatselijk of geheel verdoofd), nazorg en eventuele complicaties.

Informeer of de kliniek ook voor vragen of klachten na de operatie beschikbaar en bereikbaar is. Vergelijk de prijzen van de verschillende klinieken met inachtneming van de verschillende soorten prothesen, verdoving, technieken, etcetera). Als je mensen kent die een borstvergrotende operatie hebben ondergaan, kun je vragen hoe en bij wie zij de operatie hebben ondergaan en hoe zij deze hebben ervaren. Zij kunnen ook tips geven over zaken waar zijzelf tegenaan zijn gelopen.

Methoden

De meest eenvoudige en effectieve mogelijkheid om borsten te vergroten is met behulp van kunststofprothesen. Dit is een prothese gemaakt van een zakje dat gemaakt is siliconenrubber. Het zakje is gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (water).

Er zijn prothesen die een dubbele wand hebben. Het binnenste van de prothese is dan gevuld met siliconengel en de buitenste laag bevat een fysiologische zoutoplossing. Er zijn, globaal, drie methoden waarop de prothese geplaatst kan worden: subglandulair, subpectoraal en dual plane.

“Subglandulair” wil zeggen: men plaatst de prothese op de borstspier en onder de borstklier. Wanneer de prothese onder de grote borstspier plaatst, noemt men dit “subpectoraal”. In het geval van “dual plane”wordt de prothese half onder en half boven de borstspier geplaatst.De plastisch chirurg adviseert welke methode bij de patiënte het beste resultaat geeft.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is een vereniging waar bijna alle plastische chirurgen lid van zijn. Deze vereniging is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is. Toch moet je je goed laten inlichten over de voordelen én de nadelen en niet te vergeten: de mogelijke risico’s. Het blijkt (volgens de Consumentenbond) dat er bij de meeste klinieken de mogelijke complicaties van borstoperaties nauwelijks worden besproken. De levensduur van een prothese kan daarbij ook beperkt zijn. Het algemene advies luidt dan ook om na een periode van tien jaar een afspraak te maken met een plastisch chirurg.

Motivatie

Een borstvergrotende operatie is een behoorlijke ingreep. Een dergelijke operatie is niet vrij van bepaalde risico’s. Een wond kan nabloeden. Er kunnen infecties ontstaan. Soms accepteert het lichaam de prothese niet en zal deze uitstoten, wat bijzonder pijnlijk kan zijn. Dit is echter zeer zeldzaam. Er zullen littekens komen die niet verdwijnen. Na de operatie kunnen de littekens tijdelijk rood en dik worden.

De meeste vrouwen zijn tevreden over het resultaat, maar soms valt het resultaat tegen. Denk daarom goed na of je echt een borstvergroting wilt. Veel vrouwen wensen zich grotere borsten. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 3000 borstvergrotende operaties uitgevoerd. Borstvergroting kan meehelpen aan een verbeterd zelfvertrouwen, mits de verwachtingen en wensen zijn gestoeld op realistische en weloverwogen ideeën daarover. Een borstvergrotende operatie biedt geen oplossing voor sociale of seksuele problemen.

Er zijn vele redenen voor een borstvergroting denkbaar. Naast de eenvoudige wens, een cupmaat (of twee) groter te willen, zijn er vrouwen met onderontwikkelde borsten, of vrouwen die door een vermageringsdieet vormloze borsten hebben gekregen. Een zwangerschap kan bijvoorbeeld ook onacceptabele nadelige gevolgen voor de vorm van de borsten hebben veroorzaakt.

Zet voor jezelf de voor- en nadelen op een rijtje. Belangrijk hierbij is op uw eigen mening, wensen en gedachten af te gaan. Een dergelijke ingreep moet je alleen voor jezelf doen, en beslist niet voor een ander. Een borstvergrotende operatie kent geen duidelijke leeftijdsgrens. Onder de leeftijd van 18 jaar wordt een operatie niet gedaan.

Vertrouwen in de arts

Ieder jaar worden duizenden cosmetische borstoperaties verricht. De meeste operaties worden kwalitatief goed verricht. Helaas worden er echter ook nog steeds operaties verricht door onvoldoende gekwalificeerde chirurgen. Informeer je je daarom van tevoren uitgebreid over de kwaliteit van de kliniek, de opleiding en ervaring van de chirurg, de risico’s van de ingreep en de geboden nazorg.

Trek de kwalificaties van de kliniek en chirurg na. Esthetische chirurgen zijn altijd gespecialiseerd opgeleid en hebben ruime ervaring in hun vakgebied. Heb je eenmaal besloten een chirurgische ingreep te laten doen, dan is het zeer belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandelend arts. De plastisch chirurg zal bespreken hoe groot de protheses worden. Hierbij wordt in ieder geval de lichaamsbouw bekeken. De chirurg zal bespreken waar de littekens zullen komen. Ook zal de chirurg met u bespreken hoe de operatie uitgevoerd zal worden. Nicotinegebruik kan nadelig zijn voor de wondgenezing. De tepels kunnen tijdelijk gevoelloos zijn. Maar het gevoel kan ook helemaal wegblijven.

Soms volstaat voor de ingreep een dagbehandeling, maar er kan ook een opname van enkele dagen worden geadviseerd. Dit zijn zaken die de behandelend chirurg allemaal met je zal willen bespreken. Neem de tijd om dat wat je hebt besproken met de arts te laten bezinken. Vraag desnoods om een tweede of derde consult. Heb je twijfels over de behandeling of over de werkwijze, dan kun je ook andere artsen raadplegen. Zo kun je een behandeling kiezen waarbij je je het prettigst voelt.

Waarom?

Natuurlijk overweegt men niet zomaar een chirurgische ingreep. Daar gaat heel wat aan vooraf. Het is erg belangrijk dat je weet waar je aan begint. Daarom is het verstandig om goed na te gaan, waarom jeu een borstvergroting wilt. Als denkt dat psychische of sociale problemen met een borstvergroting verdwenen zijn, dan hou je jezelf voor de gek.

Is het het geld, de operatie en de herstelperiode, de kans op eventuele complicaties, echt waard? Een borstvergroting is een zeer ingrijpende zaak, zowel uiterlijk als psychisch. Je doet er verstandig aan voor jezelf op een rijtje te zetten welke motieven je hebt voor het ondergaan van een dergelijke ingreep. Zet de voordelen, waaronder je motivatie(s) tegenover de nadelen. Praat met je omgeving over je plannen.

Er zijn verschillende documentaires of boeken over het onderwerp “borstvergroting” waarin zowel de geopereerde vrouwen als artsen uitgebreid aan bod komen. Je kunt met behulp van de ervaringen van vrouwen die je voor zijn gegaan een weloverwogen beslissing nemen.

Tips & Reacties

  • Denk goed na over de borstvergroting

    Denk heel goed na of je wel een borstvergroting wilt, er zijn veel vrouwen die heel grote borsten hebben en hier veel nadelen aan beleven. Kleine borsten hebben ook hun charme, maar als je er echt ongelukkig mee bent, neem dan je kans, je leeft maar n keer. Hou wel rekening met de vrij hoge prijs en de vrij lange herstelperiode.
    Tip van op 1 mei 2007

Deel je eigen tip over borstvergroting

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!